medicalfocusth


มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แล้ว 153960 คน


รู้ทันมะเร็งเต้านม รู้ไว รักษาหายเร็ว
รู้ทันมะเร็งเต้านม รู้ไว รักษาหายเร็ว : พบหมอรามาฯ #RamaHealthTalk

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2565 สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 27-29 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 18 ก.พ.2565 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 20
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 21 ม.ค.2565 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 รูปแบบออนไลน์
ม.มหิดล จัดหลักสูตรการจัดการความปวด สู่การเป็นนักกายบำบัดมืออาชีพ
วันที่ 6-9 มี.ค.2565 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 59
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เชิญชวนแพทย์และบคลากรแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ครั้งที่ 25
วันที่ 26-28 ม.ค.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการ "21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2021"


Medical Focus Vol. 150
Medical Focus Vol. 149
Medical Focus Vol. 147