medicalfocusth

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 10 ล้าน
ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 10 ล้าน
ข้อมูลล่าสุดในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 จาก Center for Systems Science and Engineering ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลแบบ real time เกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ COVID-19 ที่ได้รับความเชื่อถือและนิยมอ้างอิงกันมากที่สุด รายงานว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการยืนยันทั่วโลก 10,114,726 รายและมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกถึง 501,206 ราย โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก จำนวน 2,547,621 รายและมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุดด้วย คือ 125,768 ราย

ขณะที่บราซิลเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา คือ 1,344,143 ราย ส่วนอันดับสามคือ รัสเซีย มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 633,563 ราย ตามมาด้วยอินเดียที่มียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมอยู่ที่ 528,859 และสหราชอาณาจักรมียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสม 312,640 ราย โดยบราซิลนอกจากจะมียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมเป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมียอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 สูงเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาด้วยคือ 57,622 ราย และตามมาด้วยสหราชอาณาจักรที่มียอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 43,634 ราย

ส่วนข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 รายงานว่าทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมจำนวนทั้งสิ้น 9,843,073 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 189,077 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกจากการติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 495,760 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 4,612 ราย