medicalfocusth

RAMA CHANNEL ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
RAMA CHANNEL ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ ในการรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์​ RAMA CHANNEL ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม​ 2563 พร้อมลุ้นรับของรางวัล จำนวน 500 ท่าน และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 31 กรกฎาคม ​2563

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel_survey