medicalfocusth

ศิริราชจัดประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย
ศิริราชจัดประชุมวิชาการออนไลน์  SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society  เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society ผ่านระบบออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย ครอบคลุมทั้งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย พร้อมนำเสนอข้อมูลบูรณาการเชิงลึกเรื่อง “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” (Healthcare Collaboration for Aged Society) ร่วมด้วย รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินรายการ ซึ่งเป็นบทนำไปสู่เนื้อหาของอีก 12 ตอน ประเด็นหลักของการพูดคุย มี 3 เรื่อง คือ ความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง (vulnerable population) ทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติ และในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมถึงการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ ความสำคัญของการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องในประเด็น Healthcare Collaboration for Aged Society และความสำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัยของสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมในสถานที่ (onsite) ของ hybrid conference เป็นการผสมผสานระหว่าง onsite แบบ new normal โดยเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดยที่ขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็น "สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ" (Aged
Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ปัญหาต่าง ๆ จะตามมาในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า งานประชุมวิชาการครั้งนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นระบบออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจทุกเดือน ๆ ละ 1 ตอน รวม 13 ตอน เฉพาะครั้งแรกวันนี้ (4 ส.ค.63) เป็นการประชุมระบบ Hybrid Conference ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง onsite แบบ new normal โดยเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์ COVID-19 สามารถเข้าฟังในสถานที่จริง ร่วมกับการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์พร้อมกับพูดคุยได้ในเวลาเดียวกัน และในเดือนถัดไปจะเป็นการประชุมออนไลน์แบบ virtual conference ควบคู่ไปพร้อมกับการโต้ตอบกัน ซึ่งจะประชุมทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30-15.30 น. โดยปีนี้จะเน้นบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นคนไทย และในปีถัดไปจะพัฒนาการจัดเป็นรูปแบบผสมผสาน เปิดให้มีกลุ่มผู้เข้าร่วมที่เป็นชาวต่างชาติด้วย

นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 120 ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดแสดงเป็นรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง “Online Virtual Exhibition” ที่จะนำทุกท่านเปิดประตูสู่โลกเสมือนจริงแบบสามมิติ และสัมผัสกับการจำลองบรรยากาศ 360 องศา เนื้อหาการจัดแสดง ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1. บ้านช่างทอง วังหลวง ศิริราช 2. ทรงเคียงคู่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล - สมเด็จพระบรมราชชนนีพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ 3. พระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน 4. ประทับในดวงใจชาวศิริราช ทั้งนี้ จะเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพ เป็นต้นไป

อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือ กิจกรรมภาคประชาชน มุ่งเน้นความรู้ต่าง ๆ ที่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรรู้ โดยจะมีการจัดทำคลิป VDO เป็นตอน ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม ปี 2563 และเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน 2564 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง https://www.facebook.com/healthpromotionsiriraj/ , https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/HpH/

“แม้ว่าจะมีการระบาด COVID-19 แต่บุคลากรศิริราชยังมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และดูแลตนเอง การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเทรนด์ใหม่สำหรับยุค New Normal แต่ยังเป็นความรู้ที่หาได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society จัดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทุกตอนที่เข้าร่วมชม รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคตจาก SirirajLIVE อีกด้วย สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ www.sirirajlive.com”
*************************


หัวข้อการประชุมวิชาการ SICMPH 2020
-------------------------
4 ส.ค. 63 Healthcare Collaboration for Aged Society: The First Chapter
15 ส.ค. 63 COVID-19 in older people
19 ก.ย. 63 Pitfall in Vaccination for Older Adults
17 ต.ค. 63 Fragility Fracture Network: A Comprehensive Care Model for Fragility
Fracture
พ.ย. 63 Contemporary Management of Heart Failure and Coronary Artery Disease
in Older People
ธ.ค. 63 Skin and Elderly: Aging Hair / Aging Skin / Aging Nails
ม.ค. 64 Diet, Health, and the Gut Microbiota
ก.พ. 64 Hearing, Sniffing and Sleeping Problems in Older People
มี.ค. 64 Geriatric Clinic: The Multidisciplinary Care Team for Improving The Elderly
Outcomes and Their Quality of Life
เม.ย. 64 Myth of Sepsis and Cardiac Arrest in Elderly
พ.ค. 64 Comprehensive Cancer Treatment Service
มิ.ย. 64 Delirium-Multidisciplinary Team Intervention
ก.ค. 64 Fall Prevention and Home Modification in the Elderly

*** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้***