medicalfocusth

วิจัยพบ "ฟ้าทะลายโจร" มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ยับยั้งการแบ่งตัว
วิจัยพบ
ความคืบหน้าการวิจัย “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อการยับยั้งเชื้อไรวัสโควิด-19 โดยเภสัชกรหญิง ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ศึกษาวิจัยสารสกัดฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโควิด แต่ไม่พบว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อ ปัจจุบันกำลังศึกษาในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 6 คน พบว่าอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังเป็นช่องว่างในงานวิจัย คือ การศึกษาฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจงกับการเกิดติดเชื้อโควิด-19 โดยมีความเป็นไปได้ว่าฟ้าทะลายโจรน่าจะออกฤทธิ์ไปด้านนี้

เนื่องจากมีงานวิจัยก่อนหน้าหลายฉบับ ระบุว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และปรับภูมิคุ้มกัน โดยมีผลเพิ่มการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันหลายชนิดในร่างกาย เช่น กระตุ้นการสร้างแอนติบอดี การจับกินเชื้อของเม็ดเลือดขาว และเพิ่มการทำงานของอินเตอร์เฟอรอน ซึ่งเป็นสารที่โดดเด่นในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส และกระตุ้นให้เซลล์นักฆ่าโดยธรรมชาติ เพิ่มจำนวน

ทำให้มีผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรสำหรับเสริมภูมิคุ้มกันจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งความรู้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนี้สอดคล้องกับความรู้พื้นบ้านที่ทางโรงพยาบาลได้รวบรวม พบว่า ชาวบ้านในหลายพื้นที่มีการปั้นลูกกลอนจากฟ้าทะลายโจรกินให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันหวัดในช่วงฤดูเปลี่ยน หรืออาจจะผสมพริกไทยลงไป เพื่อลดความเย็นของฟ้าทะลายโจร ทำให้กินได้ยาวนานตลอดฤดู จึงจะนำตำรับนี้มาศึกษาวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังเตรียมการพัฒนาสูตรยาฟ้าทะลายโจรน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก ในกรณีที่มีการระบาดระลอกสอง เพราะในงานวิจัยปัจจุบันแม้จะมีรายงานความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจรสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป แต่รูปแบบที่มีใช้ได้ยาก