medicalfocusth

สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นภูเก็ตปลอดภัย นำทัพจัดประชุมนำบุคลากรทางการแพทย์พร้อมผู้ติดตามกว่า 10,000 คน มาประชุมทางวิชาการและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นภูเก็ตปลอดภัย นำทัพจัดประชุมนำบุคลากรทางการแพทย์พร้อมผู้ติดตามกว่า 10,000 คน มาประชุมทางวิชาการและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นภูเก็ตปลอดภัย นำทัพจัดประชุมนำบุคลากรทางการแพทย์พร้อมผู้ติดตามกว่า 10,000 คน มาประชุมทางวิชาการและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 ของสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

โอกาสนี้ ดร.ประพัทธ์ ธรรมวงศา นายกสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 "ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิรูปแบบใหม่ ภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" โดยในปีนี้กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้สนใจรวมถึงผู้ติดตามผู้เข้าร่วมประชุมมาร่วมกิจกรรม การประชุม และถือโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่ต่ำ 10,000 คน โดยจุดเด่นของการจัดกิจกรรม คือ การโชว์ศักยภาพของการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข และ อสม.ของไทย ที่มีบทบาทและทำได้ดีที่สุดในระดับโลก คาดว่าจะได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดการประชุมด้วย

ด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่เลือกจังหวัดภูเก็ตในการจัดการประชุม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต กว่า 1 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะได้เห็นว่ามาเที่ยวภูเก็ตได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการนำร่องโดยคณะบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ จังหวัดภูเก็ตมีแผนที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยดึงให้นักท่องเที่ยวชาวไทย เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตจะต้องเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ ให้เกิดความรู้สึกมาแล้วและอยากมาอีก เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ประทับใจ และนำเรื่องราวไปบอกเล่าประชาสัมพันธ์กลุ่มเพื่อน หรือญาติให้เดินทางเข้ามาในท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ก็จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ได้อีกทางหนึ่ง

"...ในนามของจังหวัดภูเก็ต ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเหนื่อยจากการต่อสู้กับ COVID-19 มา และต่อสู้กับเชื้อโรคจนประสบความสำเร็จ จึงอยากจะให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ ได้มาพักผ่อนและชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังมีจุดเด่นความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม อารยธรรมในเรื่องของอาหารที่อร่อยบวกกับธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งจะสร้างความสุขความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาและจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอน..." ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวทิ้งท้าย