medicalfocusth

“อนุทิน” เผย Skydoctor ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกล-ทุรกันดาร เพิ่มโอกาสรอดชีวิต
“อนุทิน” เผย Skydoctor ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกล-ทุรกันดาร เพิ่มโอกาสรอดชีวิต
รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Skydoctor ช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาก ส่งโรงพยาบาลใหญ่ ได้รับการรักษารวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิต รอบ 10 ปีที่ผ่านมาออกปฏิบัติการเกือบ 500 ครั้ง

ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “HERO Award for skydoctor” แก่บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor) ช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกลในเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมชมการสาธิตการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่ภูเขา ซึ่งการเข้าถึงการรักษา การส่งต่อผู้ป่วย และการขนส่งลำเลียงยา เวชภัณฑ์ ด้วยรถยนต์มีความลำบาก ใช้เวลานาน โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) สามารถช่วยเหลือ ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก 10 กว่าชั่วโมง หรือเป็นวันเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ออกปฏิบัติการไปแล้วเกือบ 500 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยอุบัติเหตุรถยนต์ได้รับบาดเจ็บรุนแรง และผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนดและมีภาวะหายใจลำบากรุนแรง ซึ่งทุกรายได้รับการรักษา ปลอดภัย กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

“การเป็นจิตอาสา Skydoctor ช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จ ทำงานแข่งกับเวลา ขอชื่นชมด้วยใจจริงในความกล้าหาญ ขอให้มั่นใจในการปฏิบัติภารกิจ เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด” นายอนุทิน กล่าว

ทั้งนี้ โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor) เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล “HERO Award for skydoctor” ประกอบด้วย 1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ คำทิพย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 2.นายเชิดพงษ์ ปัญญา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 3.นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 4.นางสาวชัยศรี กล้าณรงค์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน