medicalfocusth

สธ. มอบรางวัล 71 สถานประกอบการดีเด่น “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563”
สธ. มอบรางวัล 71 สถานประกอบการดีเด่น “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563”
กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 แก่สถานประกอบการ 71 แห่ง ที่โดดเด่น โดยปีนี้เพิ่มรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับสุดยอดสถานประกอบการ Best of the Best 5 แห่ง รางวัล 3 ปีติดต่อกัน 11 แห่ง และรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 55 แห่งจาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ปรับลดขั้นตอนและกฎระเบียบให้ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน รวม 71 แห่ง ทั้งด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารและยา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ยึดหลักการในการผลิตที่รักษาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบการด้วยความใส่ใจผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมทำให้ประเทศมีความน่าเชื่อถือจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

“ต่อจากนี้ไป อย. จะเป็น User friendly และ Service provider ที่พร้อมจะเข้าใจความจำเป็นของผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการและผู้ประกอบการที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างการจ้างงานให้กับประเทศ เกิดการหมุนเวียนเงินอัตราในระบบเศรษฐกิจ” นายอนุทินกล่าว

ด้านนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลทั้งสิ้น 71 แห่ง โดยเป็นรางวัลประเภท Best of the Best ซึ่งเริ่มเป็นปีแรก โดยคัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ผู้บริโภคเป็นสำคัญ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 2.บริษัท ไบโอแลปจำกัด 3.บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 5.บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานประกอบการที่มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดี และได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี 11 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด 3.บริษัท มิลลิเมด จำกัด 4.องค์การเภสัชกรรม 5.บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด 6.บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด 7.บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด 8.บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด 9.บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 10.บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ 11.บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด และสถานประกอบการที่ได้รับโล่รางวัล ประจำปี 2563 จำนวน 55 แห่ง จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านอาหาร 11 แห่ง ด้านยา 7 แห่ง ด้านเครื่องสำอาง 10 แห่ง ด้านเครื่องมือแพทย์ 5 แห่ง ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 5 แห่ง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 13 แห่ง และรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ดำเนินการอย่างมีคุณภาพมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์อีก 4 แห่ง