medicalfocusth

“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง” เร่งโปรโมตธุรกิจบริการสุขภาพ หวังดึงผู้สูงอายุชาวฮ่องกงมาใช้บริการ
“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง” เร่งโปรโมตธุรกิจบริการสุขภาพ หวังดึงผู้สูงอายุชาวฮ่องกงมาใช้บริการ
“ทูตพาณิชย์ฮ่องกง” จัดสัมมนาออนไลน์ โปรโมตธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของไทย แนะนำชาวฮ่องกงหวังดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการ ชี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้มีการเดินทางแบบ New Normal ในอนาคต ด้านนักธุรกิจฮ่องกงเผยชาวฮ่องกงมั่นใจศักยภาพและการให้บริการของไทย แต่ติดโควิด-19 ไปไม่ได้ ยันพร้อมร่วมมือลงทุนทำธุรกิจด้วย

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดงาน Online Showcase ในรูปแบบ Webinar ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและผู้สูงอายุของไทย เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของไทยแก่ชาวฮ่องกง และนักธุรกิจฮ่องกงที่สนใจร่วมทุนและลงทุนแบบ B2B (Business to Business) และ B2C (Business to Consumer) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดให้มีการเดินทางอย่างเสรีแบบ New Normal ได้อีกครั้ง เนื่องจากชาวฮ่องกงมีความสนใจในการย้ายถิ่นฐาน หรือการพักผ่อนระยะยาวในเมืองที่มีความสงบ ร่มรื่น แต่อาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้

“การจัดงานได้รับความสนใจจากชาวฮ่องกงเป็นอย่างมาก และมีความสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการธุรกิจบริการด้านสุขภาพ และธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุในไทย หลังจากได้รับการแนะนำและชี้แจงจากผู้เข้าร่วมงานฝ่ายไทย ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลและบริษัทที่มีชื่อเสียง 8 ราย เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, อมันปุรี, ชีวาแคร์ และธัญญปุระ เป็นต้น” นางชณันภัสร์กล่าว

Mr. Bernard Chan ที่ปรึกษาผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประธานสมาคมธุรกิจฮ่องกง-ไทย กล่าวว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในฮ่องกงถือเป็นโอกาสของไทย โดยคาดหวังว่าไทยจะสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ทั้งทางด้านมาตรฐานและการให้บริการ ตลอดจนทำให้ชาวฮ่องกงเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ และบริการเพื่อสุขภาพ และยังมีโอกาสในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างฮ่องกงกับไทย โดยปัจจุบันมีชาวฮ่องกงจำนวนมากที่มีความต้องการเดินทางมาไทย แต่ต้องถูกจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Mr. Willy Lin ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการค้าประจำฮ่องกง (Honorary Trade Adviser) และประธาน Hong Kong Productivity Council (HKPC) กล่าวว่า ในมุมมองของชาวฮ่องกง ประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่ค้าที่สำคัญกับฮ่องกงเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของชาวฮ่องกงด้วย

Mrs. Rebecca Choy ผู้ก่อตั้งและประธานของมูลนิธิ Golden Age Foundation กล่าวว่า การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเกษียณอายุ และชาวฮ่องกงจำนวนมากพิจารณาการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ หลังจากมีการผ่านกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ และความกังวลทางการเมือง โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเต็มไปด้วยโอกาส และหวังว่าผู้ให้บริการของไทยจะรองรับได้ และเพียงพอสำหรับความต้องการ

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอายุรศาสตร์ ผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในฐานะนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยติด 1 ใน 20 อันดับสูงสุดด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี และอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในไทยยังเติบโต 9-10% ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุนจากภาครัฐ และความสามารถในการแข่งขันด้านราคาค่าบริการ และคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นโอกาสที่ชาวฮ่องกงจะเข้ามาใช้บริการในไทย

นายอธิ ดิษฐอำนาจ กงสุลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า วีซ่าที่เหมาะสมต่อการเข้าพักระยะยาวของชาวต่างชาติหลังจากเกษียณ คือ Retirement Visa หรือ Non-Immigrant Visa O-A หรือวีซ่าเกษียณอายุ เพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี และยังมีวีซ่าแบบใหม่ คือ MT : Medical Tourist Visa ที่ออกให้เพื่อการเข้ารับการรักษาในไทยระยะยาว ที่อำนวยความสะดวกและไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ รวมทั้งรัฐบาลไทยยังได้ให้สิทธิพิเศษในการเข้าไทยสำหรับผู้ที่ถือบัตรไทยแลนด์ อีลีท คาร์ดด้วย