medicalfocusth

การแพทย์ไต้หวันจับมือแพทย์แผนไทยจัดสัมมนาออนไลน์สู้โควิด-19 รพ.จางฮั่วคริสเตียนนำทีมแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนโบราณถ่ายทอดประสบการณ์
การแพทย์ไต้หวันจับมือแพทย์แผนไทยจัดสัมมนาออนไลน์สู้โควิด-19 รพ.จางฮั่วคริสเตียนนำทีมแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนโบราณถ่ายทอดประสบการณ์
การแพทย์ไต้หวัน-ไทย ร่วมมือจัดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การใช้แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนโบราณป้องกันรักษาโรคโควิด-19” นำทีมโดย รพ.จางฮั่วคริสเตียน ร่วมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากนานาประเทศ กว่า 400 คน หวังเพิ่มทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย พร้อมเผยงานวิจัยหลังทดลองรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนจีนพบผลเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่กรมแพทย์แผนไทยเผยได้ก่อตั้งเครือข่ายแพทย์แผนดั้งเดิมขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ได้รักษาไปแล้วมากกว่า 1,000 เคส”

นายแพทย์หวง ซง เหยียน หัวหน้าแผนกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนกล่าวว่า โควิด-19แพร่ระบาดไปทั่วทั้งโลก ทุกประเทศต่างพยายามพัฒนาวัคซีนออกมาอย่างสุดความสามารถ พร้อมได้วิจัยแพทย์แผนโบราณร่วมด้วยเพื่อค้นหาวิธีรักษาอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เอง โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนได้ร่วมกับกรมแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์ “การใช้แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนโบราณป้องกันรักษาโรคโควิด-19” ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ภายในงานมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศ อาทิ ไทย พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ปาปัวนิวกินี ฯลฯ เข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดมากกว่า 400 ท่าน

ในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนพ.ซูอี้จาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแพทย์แผนจีนแห่งชาติในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน และนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไทยมาเป็นผู้บรรยาย อีกทั้งยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนอินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมาร่วมอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการใช้แพทย์แผนดั้งเดิมในแต่ละประเทศในการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 นอกจากนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีให้ไต้หวันได้บุกเบิกตลาดแพทย์แผนดั้งเดิมในเอเชียอาคเนย์อีกด้วย

โดยในงานสัมมนาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแพทย์แผนจีนแห่งชาติในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันกล่าวว่า มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลายท่าน เมื่อได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนแล้วไข้ลดลง แสดงให้เห็นว่าแพทย์แผนจีนในไต้หวันมีผลในการรักษาโรคโควิด-19 ในทางการแพทย์จริง

ขณะที่โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนพบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 6 รายในโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนที่ใช้แพทย์แผนปัจจุบันผสมกับแพทย์แผนจีนในการรักษา แพทย์แผนจีนมีผลทำให้อาการโรคไม่ทรุดหนักลง เมื่อตามดูอาการในภายหลังก็ไม่พบภาวะพังผืดปอดแทรกซ้อนใด ๆ ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ตามปกติ”

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไทยกล่าวว่า “แพทย์แผนไทยมีความเป็นมายาวนาน มาจากบันทึกโบราณที่เขียนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและวิธีการป้องกันรักษาต่าง ๆ ต้องแปลเอกสารก่อนแล้วจึงวิจัยต่อทางการแพทย์ ตอนนี้แพทย์แผนไทยยังไม่สามารถใช้ร่วมรักษากับแพทย์ปัจจุบันในโรงพยาบาลได้ ด้วยเหตุนี้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทางกรมได้ก่อตั้งเครือข่ายแพทย์แผนดั้งเดิมขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ได้รักษาไปแล้วมากกว่า 1,000 เคส”

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนได้จัดงานสัมมนาออนไลน์แล้ว 8 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่-ไต้หวัน สมาร์ท เฮลท์แคร์ และกลยุทธ์ป้องกันโรคโควิด-19” นพ.เกาเสี่ยวหลิง ผู้อำนวยการศูนย์การรักษาต่างประเทศโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนกล่าวว่า “งานในครั้งนี้ใช้มุมมองจากแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนดั้งเดิมมาแบ่งปันประสบการณ์ และยังเป็นการแสดงศักยภาพในการป้องกันโรคของแพทย์แผนจีนในไต้หวันไปในตัวด้วย”