medicalfocusth

ผู้บริหาร รพ.วิรัชศิลป์ จ.ชุมพร รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ ปี 63 จากคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย
ผู้บริหาร รพ.วิรัชศิลป์ จ.ชุมพร รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ ปี 63 จากคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย
นายแพทย์ปวิชญ์ วิรัชศิลป์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เข้ารับรางวัลบุคคลแห่งชาติ (ครุฑฑอง) ประจำปี 2563 ในสาขาการแพทย์ การสาธารณสุขดีเด่น จัดโดยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความรักในวิชาชีพ มีความสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับสังคม สมควรได้รับการยกย่องและคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ (ขวา) องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้