medicalfocusth

ปลัด สธ.คนใหม่ ประกาศเร่งขับเคลื่อนงานเร่งด่วน 4 ด้าน
ปลัด สธ.คนใหม่ ประกาศเร่งขับเคลื่อนงานเร่งด่วน 4 ด้าน
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรกว่า จะเร่งงานด่วน 4 ด้าน คือ การรับมือกับโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีการทำฉากทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพการระบาดที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการของประเทศมากขึ้น แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดบ้านปิดเมือง เนื่องจากประเทศไทยยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างเข้มแข็ง หากมีการติดเชื้อหรือระบาดเกิดขึ้น สามารถควบคุมโรคได้ให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างหรือในระดับวิกฤติ นอกจากนี้ จะเดินหน้าทุกวิถีทางให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยช่วงปีแรกต้องมีวัคซีนให้ได้ 50% ของประชากร ที่สำคัญ คือ ขอมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขให้สวมหน้ากาก 100% เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งอาหาร และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กัญชง และกัญชา รวมทั้งกิจการสปา การรักษาพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ความร่วมมือด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

นอกจากนี้จะพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การเชื่อมต่อไปกับโรงพยาบาลชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตอบสนองการกระจายอำนาจ เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ ที่เตรียมนำร่องในเขตสุขภาพที่ 9 และกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการระดับเขตที่ประชาชนเข้าร่วม และจะร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ออกแบบให้ผู้ให้บริการหน้างานมีความยืดหยุ่นในการจัดระบบให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ใน 2 ปี หากได้ผลดีจะขยายต่อไป หากไม่ดีจะได้เรียนรู้และปรับปรุง

อีกทั้ง จะพัฒนาบุคลากร สร้างคนรุ่นใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ฝึกอบรมหลักสูตรเป็น "อัศวิน สธ." เพื่อให้เป็นหน่วยซีลของกระทรวง สำหรับเรื่องของขวัญ กำลังใจ และความก้าวหน้าของบุคลากร จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การบรรจุข้าราชการ