medicalfocusth

ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2020
ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี 2020
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 สภาโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา (Nobel Assembly at Karolinska Institutet) ในกรุงสตอกโฮล์มของประเทศสวีเดน ซึ่งทำหน้าที่กรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ประกาศให้ทราบว่าสภาโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกาตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ (Nobel Prize in Physiology or Medicine) ประจำปี ค.ศ.2020 ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่านร่วมกัน ได้แก่ Harvey J. Alter ชาวอเมริกัน, Michael Houghton ชาวอังกฤษ และ Charles M. Rice ชาวอเมริกัน ในฐานะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่านนี้ได้อุทิศตัวในการทุ่มเทศึกษาค้นคว้าจนนำมาสู่การค้นพบไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus) ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตับแข็งและโรคมะเร็งตับขึ้นกับประชากรทั่วโลก