medicalfocusth

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญรับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญรับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (1 คน / 1 การรักษา) พร้อมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ผู้ใหญ่ 630 ราย / เด็ก 100 ราย) และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ผู้ใหญ่ 240 ราย / เด็ก 40 ราย)

โดยเปิดรับผู้ที่ลงทะเบียนทางออนไลน์ เท่านั้นที่ https://dt.mahidol.ac.th
เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หรือผ่าน QR Code
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

หมายเหตุ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง/ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย / ผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dt.mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร โทร. 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005