medicalfocusth

ชง “ศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ” ภูเก็ต เข้า ครม.สัญจร 3 พ.ย.นี้ ขอ 3 พันล้านเดินหน้าโครงการ ดึงต่างชาติดูแลสุขภาพ
ชง “ศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ” ภูเก็ต เข้า ครม.สัญจร 3 พ.ย.นี้ ขอ 3 พันล้านเดินหน้าโครงการ ดึงต่างชาติดูแลสุขภาพ
นายแพทย์เฉลิมพงศ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medecal and Wellness Tourist Destination) หรือศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติ (International Medical and Wellness) ว่า ตามที่ทางจังหวัดได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการโครงการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติ ในที่ดินราชพัสดุแปลงบ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 141 ไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวและบริการประชาชนในพื้นที่นั้น

โดยแบ่งโครงการออกเป็นเฟสแรก ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (Internation Health Plaza) ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ใจรักษ์ (His-pice Home) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยครบวงจร (Rehabilitation Center) เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ใช้งบประมาณ 1,295 ล้านบาท และเฟส 2 ประกอบด้วย ศูนย์บำราศนราดูร เขตภาคใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์เฉพาะทางในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน และศูนย์รังสีรักษาเขตอันดามัน ศูนย์เฉพาะทางในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ใช้งบประมาณ 1,700 ล้านบาท

โดยขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการนำโครงการเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการฯ เห็นชอบในการสนับสนุนผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นต้นแบบในการขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ

รวมทั้งในส่วนของที่ดินราชพัสดุ แปลงบ้านท่าฉัตรไชย เนื้อที่ 141 ไร่ ที่เป็นที่ตั้งของโครงการ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอธิบดีกรมธนารักษ์ โดยได้ข้อสรุปว่าทางกรมธนารักษ์จะมอบพื้นที่ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างโครงการ โดยจะมีการส่งมอบกันในเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต

ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวต่อว่า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนโครงการให้เกิดขึ้น และในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะนำโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณในส่วนของเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 หรือจะเป็นงบประมาณจากการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์เฉลิมพงศ์ กล่าวต่อว่า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก จะเป็นโครงการที่เปลี่ยนโลกทัศน์ทางด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านสุขภาพระดับโลก ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาดูแลสุขภาพและท่องเที่ยวที่ภูเก็ต ซึ่งมีภูเก็ตมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาพยาบาล ดูแลสุขภาพ เสริมความงาม ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ รวมไปถึงการบริการที่ประทับใจ และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งโครงการนี้จะสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 50,000-100,000 ล้านบาท รวมไปถึงการจ้างงาน และรายได้ที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นภูเก็ต