medicalfocusth

ม.มหิดล จัดวิ่งสะสมระยะทาง TROPMED Virtual Run 2020
ม.มหิดล จัดวิ่งสะสมระยะทาง TROPMED Virtual Run 2020
ม.มหิดล จัดวิ่งสะสมระยะทาง TROPMED Virtual Run 2020 สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 นับเป็นเวลา 60 ปีที่คณะฯ ยังคงเป็นผู้นำด้านวิจัยโรคเขตร้อน จากความร่วมมือที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ สู่การสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมการรักษา และป้องกันโรคเขตร้อน ทั้งในระดับประเทศ และเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมเพื่อการกุศลและส่งเสริมสุขภาพประชาชน TROPMED Virtual Run 2020 : 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางที่ทางคณะฯ จัดโดย บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด หรือ ThaiRun ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ด้านการนำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมวิ่งแบบสะสมระยะทาง ตั้งแต่ระบบลงทะเบียน ไปจนถึงการส่งผลวิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมวิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า TROPMED Virtual Run 2020 เป็นการวิ่งสะสมระยะทางซึ่งให้ผู้สมัครวิ่งที่ไหนก็ได้ 60 วัน 60 กิโลเมตร โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งช่วงเวลาวิ่งสะสมระยะออกเป็น 2 รอบ คือ รอบ A : 15 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563 และรอบ B : 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 และที่สำคัญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้สิทธิเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด้วย ซึ่งทันทีที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับ e-Bib เหรียญที่ระลึก เสื้อวิ่ง และ e-Certificate ตามแพคเกจที่สมัคร

นอกจากนี้ นักวิ่งที่ส่งผลวิ่งครบระยะทางตามที่กำหนดยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษรวมมูลค่าประมาณ 50,000 บาท ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์วิ่ง และแพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งครอบคลุมบริการตรวจระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ไต หัวใจ และตรวจเอกซเรย์ปอด ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของนักวิ่งอีกด้วย

“สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยพลังของคุณ” สมัครวิ่งสะสมระยะทาง TROPMED Virtual Run 2020 ได้ที่ https://race.thai.run/TropMedVR2020 หรือร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ https://www.tm.mahidol.ac.th/tdf โทร. 0-2354-7480, 0-2306-9100-9 ต่อ 3019, 1355