medicalfocusth

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเตรียมจัดแคมเปญ "Be Proud of Your Mouth" ในวันทันตสาธารณสุขโลกปี 2564-2566
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเตรียมจัดแคมเปญ
ในฐานะตัวแทนของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) ได้ประกาศจัดแคมเปญ "Be Proud of Your Mouth" ในวันทันตสาธารณสุขโลกตลอด 3 ปีข้างหน้า

ในวันทันตสาธารณสุขโลก (World Oral Health Day: WOHD) ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วโลกเพื่อมอบเครื่องมือและองค์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคในช่องปาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรโลกเกือบ 3.5 พันล้านคน พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยในช่องปากเป็นประจำและจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เนื่องจากการรักษาสุขภาพช่องปากจะช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงด้วยเช่นกัน ทั้งยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อด้วย

ตลอด 3 ปีหลังจากนี้ FDI จะจัดแคมเปญ "Be Proud of Your Mouth" ในวันทันตสาธารณสุขโลก โดยหวังว่าจะรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและหันมาดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ตลอดจนเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพช่องปากจะช่วยปกป้องสุขภาพและสุขอนามัยโดยรวม

ประชาชนสามารถสนับสนุนแคมเปญนี้ด้วยการใช้เทมเพลต #MouthProud เพื่อวางกรอบรูปบนปากของตัวเอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าตระหนักถึงความสำคัญของปาก พร้อมตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปาก ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างปลอดภัยจากที่บ้าน โดยทุกคนสามารถแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนการรณรงค์ทั่วโลกด้วยการแชร์ภาพผ่านทาง Mouth Proud Wall

ทุกปี FDI จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขโลกหลายร้อยกิจกรรม เข้าถึงประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก กิจกรรมเหล่านี้จัดโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาคมทันตกรรม รวมถึงชุมชนสุขภาพโดยรวม สำหรับปี 2564 FDI กำลังเตรียมงานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

"สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดงานวันทันตสาธารณสุขโลกด้วยความปลอดภัย" Dr. Gerhard K. Seeberger ประธาน FDI กล่าว "การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อะไรก็เป็นไปได้ เรามีเวลาเตรียมงานให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุดก่อนจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 ผมขอเชิญชวนทุกคนให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.worldoralhealthday.org และใช้ประโยชน์จากข้อมูลมากมายที่เราเผยแพร่อย่างเต็มที่"