medicalfocusth

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดการการประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตทางไกล
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดการการประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตทางไกล
กรมสุขภาพจิต ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดการการประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิตทางไกลในหัวข้อ “การรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจิต: ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะหมดไฟ การฆ่าตัวตาย และการจัดการในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”

กรมสุขภาพจิต ร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรจัดการการประชุมสัมมนาวิชาการสุขภาพจิต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างประเทศไทยและเครือข่ายระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจิต: ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะหมดไฟ การฆ่าตัวตาย และการจัดการในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งปันกระบวนการและวิธีการจัดการสุขภาพจิตภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นมิติการประสานความร่วมมือในระดับสากล ระหว่าง ประเทศไทย สหราชอาณาจักร และประเทศมาเลเซีย

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลกระทบทั่วโลกของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) นั้น รุนแรงมาก และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากโรคนี้ร้ายแรงที่สุด โดยรวมแล้วการแพร่ระบาดจะส่งผลกระทบ ในทุกส่วนของโลกปัจจุบัน โดยเริ่มจากสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ และยังส่งผลต่อการกำหนดนโยบายของโลกในอนาคต ทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับประเทศ วิกฤต COVID-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อด้านสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วย หากไม่ดำเนินการใด ๆ การแพร่ระบาดในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะหมดไฟ ปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช นอกจากนี้ผลกระทบของวิกฤตยังนำไปสู่การพยายามฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เพียงแค่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรแนวหน้า การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ: การรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจิต: ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะหมดไฟ การฆ่าตัวตาย และการจัดการในสถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด-19 เป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงการรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งการจัดการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานระดับแนวหน้า โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และกลุ่มที่โดนกักกันตัว

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งประเทศไทย สหราชอาณาจักร และมาเลเซีย ได้แก่ Dr.Jonathan Campion, FRCPsych, Director for Public Mental Health and Consultant Psychiatrist, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, United Kingdom. Dr.Haslina Mohd Yusof, Deputy Medical Director, Hospital Permai, Johor Bahru, Malaysia และนายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ดำเนินรายการโดย Dr.Christopher Exeter, the Better Health Programme’s NHS Advisor, United Kingdom ซึ่งหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจดังนี้ : 1. การสำรวจผลกระทบการระบาดของโควิด -19 ของบุคลากรทางการแพทย์, ผู้ที่ทำงานด่านหน้าโดยเฉพาะประชาชน, ผู้ป่วยจิตเวชที่ติดเชื้อ COVID-19 รวมไปถึงกลุ่มที่โดนกักตัว 2. ผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพจิตจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 3. การจัดการด้านสุขภาพจิต