medicalfocusth

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เปิดรับสมัครแพทย์ในสาขาที่มีความต้องการเป็นพิเศษ
-เวชบำบัดวิกฤต
-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-เวชปฏิบัติครอบครัว
-อายุรกรรมทั่วไป
-นิติเวช
มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม และสวัสดิการพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย ตามเงื่อนไขระเบียบประกาศที่กำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-แพทย์เวชบำบัดวิกฤต (Critical care medicine) จำนวน 4 อัตรา
-แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine)จำนวน 2 อัตรา
-แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวหรือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี จำนวน 2 อัตรา
-แพทย์อายุรกรรมทั่วไป จำนวนหลายอัตรา
-แพทย์นิติเวช จำนวน 1 อัตรา
-เภสัชกรคลินิก (Clinical pharmacist)จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2576 6663 (ในวันและเวลาราชการ)
E-mail: chalanpim.sri@pccms.ac.th
สมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในวันและเวลาราชการ