medicalfocusth

เปิด อย.สคูล เทรนด์การเรียนรู้สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ วิถี New Normal
เปิด อย.สคูล เทรนด์การเรียนรู้สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ วิถี New Normal
อย.พัฒนาโรงเรียนออนไลน์ หรือ อย.สคูล ให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยเข้าเรียน เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง อาหาร ยา เครื่องสำอาง อย่างเหมาะสมและปลอดภัย หวังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ตามวิถีของ New Normal

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทำให้เราทุกคนต่างต้องปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบวิถี New Normal อย.จึงได้พัฒนาให้มีโรงเรียนออนไลน์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Oryor School (อย.สคูล) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://oryor.com (school.oryor.com) โดย อย.สคูล มีบทเรียนออนไลน์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (ฉลากโภชนาการ ฉลาก GDA และสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือ Healthier Choice) สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่ง ของการเกิดโรค NCDs มักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการบริโภคอาหารอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ดังกล่าว ในการศึกษาวิธีการอ่านข้อมูลบนฉลาก เพื่อให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่หวาน มัน เค็ม น้อย รวมทั้งยังมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องสำอาง โดยแนะนำวิธีอ่านฉลาก แนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงสารห้ามใช้อย่างไร เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางนั้น ๆ ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากยาชุด เพราะถึงแม้การใช้ยาชุดจะเห็นผลดีในช่วงแรก แต่จะมีอันตรายร้ายแรงตามมามากมาย และความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก ที่หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะในทางที่ผิด อาจเกิดเชื้อดื้อยา ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ อีกทั้งยังมีสื่อให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นของรางวัลต่าง ๆ และผู้บริโภคที่เข้าใช้โรงเรียนออนไลน์ อย.สคูล เมื่อเรียนจบบทเรียนต่าง ๆ แล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบอีกด้วย

รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อย.สคูล นี้ ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงวัย สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย ขอให้ประชาชนทุกคนเข้ามาเรียนรู้กัน รับรองว่า มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และของรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งอย่าลืมส่งต่อความรู้ที่ได้รับให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน