medicalfocusth

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก อาคาร “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก อาคาร “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอก “อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทยและอาเซียน รองรับสังคมผู้สูงอายุ หนุนสร้างสิริมงคลและนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นการก่อสร้าง บนพื้นที่ขนาด 14,000 ตารางเมตร บริเวณถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ ‘ให้เพื่อสร้าง’ ผ่านบัญชี ‘มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. ในเลขที่บัญชี 693-0-32393-4 หรือร่วมบูชาเหรียญและพระนาคปรกใบมะขาม พระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี ผ่านไลน์ไอดี @KMITLHospital ทั้งนี้ พิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยได้อาราธนาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (สจล.) ในฐานะประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ภายหลังที่ สจล. เปิดเผยถึงโครงการจัดสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์” (KMC Hospital) ภายใต้แนวคิด “ให้เพื่อสร้าง” สังกัดการบริหารโดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ด้วยตั้งเป้าให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทย และอาเซียน รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างศูนย์รวมนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์ บนพื้นฐานของการบูรณาการทุกศาสตร์ความรู้ของ สจล. หวังลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ โดยล่าสุด (13 ธันวาคม 2563) มูลนิธิฯ ได้อาราธนาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นการก่อสร้าง บนพื้นที่ขนาด 14,000 ตารางเมตร บริเวณถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ เขตลาดกระบัง

“ที่ผ่านมา วงการแพทย์ไทย มีสถิติการนำเข้าเครื่องมือแพทย์สูงถึงแสนล้านบาทต่อปี และกว่า 80% ของการนำเข้าเป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้ง นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ยังประสบปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และนำเข้าอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้วงการแพทย์ไทย มีนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทย เพื่อคนไทยอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้เพื่อสร้าง” โรงพยาบาลศูนย์วิจัยฯ แห่งแรกของไทย ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการร่วมสมทบทุนในหลากหลายช่องทาง อาทิ โอนเงินผ่านชื่อบัญชี ‘มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. ในเลขที่บัญชี 693-0-32393-4 หรือร่วมบูชาเหรียญและพระนาคปรกใบมะขาม พระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี ผ่านไลน์ไอดี @KMITLHospital ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ทั้งนี้ พิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และสจล. เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล อุปนายกสภาสถาบัน, นายแพทย์พิชญา นาควัชระ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน, ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน ฯลฯ ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ให้เพื่อสร้าง” ได้ง่าย ๆ เพียงกด *948*1960*100# และโทร.ออก ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 เครือข่าย ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT และ CAT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โทร. 092-454-8160, 092-548-2640 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL และ www.ให้เพื่อสร้าง.com