medicalfocusth

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
-มีพื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์,งานวิจัยและการใช้สถิติทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม
-ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ตามตารางที่จัดให้เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2419 8037