medicalfocusth

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564 - 2566
ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564 - 2566
ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 จะหมดวาระลงในวันที่ 31 มกราคม 2564 คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนด วัน เวลาและวิธีการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ. 2564 - 2566 ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดรับสมัคร วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามลิ้งค์นี้

https://tmc.or.th/Media/media-2020-05-08-09-26-18.PDF

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ/หนังสือมอบอำนาจได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ

https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/628

เรียนเชิญแพทย์ทุกท่านสร้าง pincode ไว้ก่อน และเข้าร่วมแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ เลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2564 – 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแพทยสภาทราบต่อไป

ลงทะเบียน Pin Code ได้ที่ Link ด้านล่างค่ะ

https://doctor.tmc.or.th/