medicalfocusth

รพ.นพรัตนราชธานี เปิดห้องสวนหัวใจ รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไม่ต้องผ่าตัด รองรับคนกทม.ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง
รพ.นพรัตนราชธานี เปิดห้องสวนหัวใจ รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไม่ต้องผ่าตัด รองรับคนกทม.ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยในกทม.ฝั่งตะวันออกและในพื้นที่ใกล้เคียงที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และคณะผู้บริหาร เปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดร.สาธิตกล่าวว่า โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและกล้ามเนื้อหัวใจตายมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด เป็นภาวะวิกฤตชีวิตที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ในกทม.ฝั่งตะวันออกและในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม ลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก สวนหลวง ลาดพร้าว บางเขน สายไหม หลักสี่ ดอนเมือง ที่มีรพ.นพรัตนราชธานีรองรับ แต่ละปีมีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินถึง 400 - 450 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด พบอัตราการเสียชีวิตสูงร้อยละ 10 เนื่องจากต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพสูงกว่า จึงได้พัฒนาศักยภาพด้านการสวนหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

“การเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีในครั้งนี้ จะช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้ผลที่แม่นยำ โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แผลมีขนาดเล็ก ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ประชาชนในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกและในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการ สะดวกใกล้บ้าน” ดร.สาธิตกล่าว

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์กล่าวว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 595 เตียง ในสังกัดกรมการแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์ครบทุกสาขา ปัจจุบันมีอายุรแพทย์โรคหัวใจ 3 คน จบหลักสูตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากสถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 คน ได้พัฒนาศักยภาพการรักษาผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด สามารถรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดด้วยการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory Unit) ไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้วิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนเพื่อให้เลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติ และการใส่ขดลวดตาข่ายในเส้นเลือดหัวใจตีบเพื่อป้องกันการตีบซ้ำของเส้นเลือด นอกจากนี้ การพัฒนาบริการด้านโรคหัวใจแล้ว โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ยังเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์และการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยห้องสวนหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้ที่สนใจศึกษาดูงานด้วย