medicalfocusth

นักวิจัยอังกฤษค้นพบ Dexamethasone รักษา COVID-19 ได้
นักวิจัยอังกฤษค้นพบ Dexamethasone รักษา COVID-19 ได้
คณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดในสหราชอาณาจักร ค้นพบ Dexamethasone ยาสเตียรอยด์ราคาถูกที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการแพ้หรือการอักเสบที่รุนแรงและใช้ รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ สามารถลดการเสียชีวิตของคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงได้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะนักวิจัยโครงการศึกษาทางคลินิกที่มีชื่อว่า RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) ของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดในสหราชอาณาจักร ออกแถลงการณ์แจ้งว่าผลการศึกษาทางคลินิกของการใช้ยา Dexamethasone ซึ่งเป็นยาชนิดหนึ่งในกลุ่มสเตียรอยด์ ด้วยการรับประทานหรือด้วยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ในคนไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ COVID-19 ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา พบว่าสามารถลดการเสียชีวิตของคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ลงได้ถึง 35%

แถลงการณ์ของคณะนักวิจัยโครงการ RECOVERY ระบุว่าใน RECOVERY trial คนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงจำนวนทั้งสิ้น 2,104 รายถูกสุ่มให้ได้รับยา Dexamethasone ขนาด 6 มิลลิกรัมเพียงวันละครั้ง (ด้วยการรับประทานหรือด้วยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ) เป็นเวลา 10 วัน ร่วมกับการรักษาตามมาตรฐาน เปรียบเทียบกับคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงจำนวนทั้งสิ้น 4,321 รายที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานเพียงลำพัง พบว่ายา Dexamethasone สามารถลดการเสียชีวิตของคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ลงได้ถึง 35% สำหรับคนไข้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา และลงได้ถึง 20% สำหรับคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริม อย่างไรก็ตาม พบว่ายา Dexamethasone ไม่มีประโยชน์สำหรับคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจ

“ยา Dexamethasone สามารถป้องกันการเสียชีวิตของคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจได้ 1 รายใน 8 ราย และสามารถป้องกันการเสียชีวิตของคนไข้ติดเชื้อ COVID-19 ที่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริม ได้ 1 รายใน 25 ราย” แถลงการณ์ของคณะนักวิจัย โครงการ RECOVERY ระบุ