medicalfocusth

วันที่ 15-16 ก.ค.2564 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ Essential Ophthalmology for General Practitioners
วันที่ 15-16 ก.ค.2564   ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  จัดการประชุมวิชาการ Essential Ophthalmology for General Practitioners
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ Essential Ophthalmology for General Practitioners ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์เลขที่ 041-0-16252-3 แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอนกลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี50 ปีซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2718 0715-6 โทรสาร 0 2718 0717