medicalfocusth


มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แล้ว 208219 คน


MedicalFocus EP.9 ดูแลตนเองอย่างไร...เมื่อเป็นไวรัสตับอักเสบบี
โดยอาจารย์ แพทย์หญิงศุภมาส เชิญอักษร สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20
“การดูแลฟันให้แข็งแรงในเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ศิริราชเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2565 เน้นองค์ความรู้ใหม่ในทุกมิติ และความรู้ข้ามศาสตร์
ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 จำนวน 32 ท่าน
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ค “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.21 ตอน “โรคฝีดาษลิง”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565
บรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี Pediatric Respiratory Diseases: Strategies for Succesful Pratice


Medical Focus Vol. 161
Medical Focus Vol. 160
Medical Focus Vol. 159