medicalfocusth

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดรับสมัครแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครได้ที่ https://cu-medi.md.chula.ac.th/3224-2/ ตั้งแต่วันนี้-23 กุมภาพันธ์ 2565 (13:00 น. GMT+7)
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง cu-medi@chula.md
หรือ โทร. +662-256-4454 ต่อ 127, 133