medicalfocusth

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี!
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี!
เนื่องในโอกาส 134 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี!
วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยแบ่งเป็น 5 รอบ ไม่ต้องจองล่วงหน้า ดังนี้
-รอบที่ 1 10.00-11.00 น.
-รอบที่ 2 11.00-12.00 น.
-รอบที่ 3 12.00-13.00 น.
-รอบที่ 4 13.00-14.00 น.
-รอบที่ 5 14.00-15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0 2419 2617,0 2419 2601,0 2419 6363