medicalfocusth

เตือนภัยวัยรุ่น "ลิ้นฟ้า" ใช้ยาโรฮิบนอล (Rohypnol) ผิดวิธี เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
เตือนภัยวัยรุ่น
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เตือนวัยรุ่น "ลิ้นฟ้า" ใช้ยาโรฮิบนอล (Rohypnol) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ การนำไปใช้ในทางที่ผิด อันตรายและมีความผิดตามกฎหมาย

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เตือนวัยรุ่น "ลิ้นฟ้า" ใช้ยาโรฮิบนอล (Rohypnol) ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ การนำไปใช้ในทางที่ผิด อันตรายและมีความผิดตามกฎหมาย

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า "โรฮิบนอล" (Rohypnol) หรือชื่อทางเคมี คือ flunitrazepam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ออกฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล สงบประสาท ทำให้นอนหลับง่าย สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ คลายกล้ามเนื้อ ต้านการชัก และกดระบบการหายใจ

ในทางการแพทย์ใช้เป็น "ยานอนหลับ ยานำสลบ" และสงบประสาทก่อนทำการผ่าตัด ออกฤทธิ์เร็ว หากรับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จะทำให้นอนหลับภายในเวลา 20-30 นาที ออกฤทธิ์นานประมาณ 8-12 ชั่วโมง

ในปัจจุบันมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น นำไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ออกฤทธิ์กดประสาทมากขึ้น เพื่อให้ผู้ดื่มไม่มีแรงและจำอะไรไม่ได้ ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน หรืออาจโดนล่วงละเมิดทางเพศได้

หรือที่เป็นกระแสในสังคมออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ ว่า การอมยาโรฮิบนอล (Rohypnol) แล้วลิ้นเป็นสีฟ้าจากการติดสีที่เคลือบเม็ดยา เป็นความตั้งใจของผู้เสพที่ต้องการให้ยาค่อย ๆ ดูดซึม เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา

ถือเป็นการใช้ยาในทางที่ผิด ไม่ได้จะใช้เพื่อให้นอนหลับ แต่เพื่อให้เกิดความเมา ผู้เสพอาจขาดสติ และทำสิ่งที่เป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัว ก่อเหตุรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ การอมยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเสริมฤทธิ์ กดการหายใจ และทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

- ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก ยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท

- สำหรับการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จะต้องขอรับ "ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุ ออกฤทธิ์" ด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท

ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โรฮิบนอล (Rohypnol) จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาชนิดนี้อยู่ในความควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผู้มีสิทธิสั่งจ่ายยา ต้องเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตว์แพทย์ เท่านั้น ห้ามมิให้จำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้เกิดอาการติดยาได้หากไม่ระมัดระวังการใช้

การใช้ โรฮิบนอล (Rohypnol) ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดภาวะพึ่งพายาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อหยุดยาจะทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก สั่น เป็นต้น และควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์

เตือนภัยกลุ่มผู้ที่คิดจะใช้ โรฮิบนอล (Rohypnol) ไปในทางที่ผิดโดยไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการรักษาพยาบาลจะมีความผิดตามกฎหมาย และให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เน้นย้ำให้หมั่นสังเกตลิ้นของคนในครอบครัว และไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมีสีที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี

และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี.