medicalfocusth

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “HEARTS MATTER: สุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลาย”
มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “HEARTS MATTER: สุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลาย”
เนื่องในโอกาส สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “HEARTS MATTER: สุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลาย”
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง AMPHITHEATRE สามย่าน โค-ออป สามย่านมิตรทาวน์
พบกับการเปิดตัวผลงานวิจัย “สุขภาพจิตและสุขภาวะของเด็กและเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย”
ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นำเสนอผลงานวิจัยโดย
o ดร. Timo Tapani Ojanen คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o ตัวแทนจากทีมเยาวชนคณะกรรมการงานวิจัย
พร้อมกับเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
o หมอโอ๋ - พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น และคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
o อ.สกล โสภิตอาชาศักดิ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในทีมวิจัย
o ทิพย์ - พรทิพย์ รุ่งเรือง รองประธานเครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา ตัวแทนเยาวชนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ดำเนินรายการโดย แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
และพบกับการแสดงพิเศษจากเด็กพิเศษ และคุณเจมส์ หนังหน้าโรง ในวันงาน
เข้าร่วมงานฟรี ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aDX951KdgthUAGWw6