medicalfocusth

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2565
ในหัวข้อ “มะเร็งป้องกันได้ คัดกรองเร็ว รู้เร็ว รักษาง่าย”
✭ ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย ✭
ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 ???? 8.30 – 17.30 น. สถานีรถไฟใต้ดินลาดพร้าว