medicalfocusth

วันเด็กแห่งชาติ 2566 พิพิธภัณฑ์ศิริราชขอชวนน้อง ๆ มา “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย”
วันเด็กแห่งชาติ 2566 พิพิธภัณฑ์ศิริราชขอชวนน้อง ๆ มา “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย”
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พิพิธภัณฑ์ศิริราชขอเชิญชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2566 @พิพิธภัณฑ์ศิริราช
โดยในปีนี้จัดกิจกรรมเน้นให้เยาวชน ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
แต่งโลกสวยด้วยสี วาดภาพระบายสี ชวนน้องทำพวงกุญแจเบนน้อย โดนัทหรรษาด้วยมือน้อย และพาน้องปลูกรักษ์ ผักสวนครัว พร้อมทั้งชมวิดิทัศน์ “ผจญภัยไปกับเบนน้อย” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ที่เพิ่มทักษะการเรียนภายนอกห้องเรียน ในห้วข้อ “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย”
มุ่งเน้นปลูกฝังให้เยาวชน รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติ พื้นที่ธนบุรี โรงพยาบาลศิริราช และสถานีรถไฟธนบุรี
พิเศษ ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ฟรี
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่ 09.00 - 14.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สอบถามเพิ่มเติม หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
โทร. 02 419 2617, 02 419 2601
Facebook : Siriraj Museam-พิพิธภัณฑ์ศิริราช
https://www.facebook.com/siriraj.museum#siriraj