medicalfocusth

โรงพยาบาลราชวิถีปรับเวลาให้บริการ "คลินิกนอกเวลาประกันสังคม"
โรงพยาบาลราชวิถีปรับเวลาให้บริการ
โรงพยาบาลราชวิถีปรับเวลาให้บริการ "คลินิกนอกเวลาประกันสังคม"
ตรวจรักษาโรคสำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี

• วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
• วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.

ณ บริเวณชั้น 1 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี (คลินิกนานาชาติ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 206 2900 ต่อ 20705 หรือ 78101