medicalfocusth

รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023
รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “วันนอนนอนหลับโลก” World Sleep Day 2023 ; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง โดยมี รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา, นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย และรศ. นพ.ทายาท ดีสุดจิต นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม “วันนอนหลับโลก” หรือ “The World Sleep Day” จะตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมในทุกๆ ปี เป็นกิจกรรมที่คณะผู้จัดงานจากทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของ “การนอนหลับ” ปีนี้ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง : Sleep is Essential for Health โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน การจัดแสดงวิดีทัศน์บอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคจากการนอนหลับแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจพร้อมให้คำปรึกษากับผู้มีปัญหาเรื่องของการนอน และเสวนาให้ความรู้ เปิดให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมโยคะฝึกลมหายใจ และออกกำลังกายเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้เปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8-11 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 1862 4269 line :@cuworldsleepday