medicalfocusth

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ในระหว่าง วันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ในระหว่าง วันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปี 2565
ในวันอังคารที่ 26-วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ในหัวข้อ TALKING OB-GYN 2022
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวราตรี นันตา (มิ้น) เบอร์ติดต่อ 09 0669 5722
ID Line : rtcogobgyn
โทรศัพท์ : 0 2716 5721-22, 0 2716 5724
ติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่ http://www.rtcog.or.th/