medicalfocusth


มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แล้ว 547950 คน


การดูแลภาวะสายตาสั้นในเด็ก
โดย ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.41 ตอน “ไม่เลี้ยงแมว...ติดเชื้อราแมวได้หรือไม่”
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงาน “รู้ทันมะเร็งโรคเลือด” ครั้งที่ 1
ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ จัดกิจกรรมค่ายผู้ป่วย “ใช้ชีวิตฮื้อมีความสุขกับโรคลมชัก”
ศิริราชขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ศิริราชใส่ใจคุณทุกลมหายใจ”
มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก จัดกิจกรรมงานวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 14 Rare Disease Day Thailand 2024 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหายากอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงาน “รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี” ครั้งที่ 2


Medical Focus Vol. 175
Medical Focus Vol. 174
Medical Focus Vol. 173