medicalfocusth


มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้แล้ว 304831 คน


MedicalFocus EP.14 การดูแลภาวะสายตาสั้นในเด็ก
โดย ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์

Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง” เปิดรับผู้ป่วยรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบ TAVR เพิ่มจำนวน 150 รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศิริราชเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 Diabetes : “Education to Protect Tomorrow”
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชวนฟังเสวนาออนไลน์เนื่องใน “วันปอดอักเสบโลก” เตรียมความพร้อมประเทศไทยป้องกันโรคปอดอักเสบ
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟัง “มะเร็งปอด รักษาหายขาดได้ …จริงมั้ย?”
มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “HEARTS MATTER: สุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลาย”
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย.65
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจำปี 2565
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดอบรม Specialty Day 2022


Medical Focus Vol. 169
Medical Focus Vol. 168
Medical Focus Vol. 167