medicalfocusth

กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 37 การประชุมสมัญประจำปี พ.ศ.2565 THEME: OB-GYN 2022: Now and Beyond
กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 37  การประชุมสมัญประจำปี พ.ศ.2565  THEME: OB-GYN 2022: Now and Beyond
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 37
การประชุมสมัญประจำปี พ.ศ.2565THEME: OB-GYN 2022: Now and Beyond
ตั้งแต่วันอังคารที่ 25 - วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา (PEACH)

โรงแรม รอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
https://pa-ebook-f5.com/books/sxli/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวนาพร เงินเย็น
โทรศัพท์ 02-716-5725