medicalfocusth

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.24 ตอน“ท้าวแสนปมและโรคพันธุกรรมทางผิวหนัง”
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก  “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.24   ตอน“ท้าวแสนปมและโรคพันธุกรรมทางผิวหนัง”
โรคพันธุกรรมทางผิวหนัง นั้นปัจจุบันมีอยู่หลายโรคหลายชนิดด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น โรคท้าวแสนปม เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ไม่ใช่โรคติดต่อ สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้ตามปกติ โรคนี้สังคมไม่ควรรังเกียจ ควรให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติหรือโรคผิวหนังเกล็ดปลา ก็เป็นโรคทางพันธุกรรมทางผิวหนังอีกชนิดที่น่าสนใจอีกโรคหนึ่ง

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคนี้โดยเฉพาะและต้องการให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.24 ตอน “ท้าวแสนปมและโรคพันธุกรรมทางผิวหนัง” ในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 18.00-19.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.มานพ พิทักษ์ภากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จีโนมิกส์ รพ.ศิริราช และ ดร. นพ.ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถาบันโรคผิวหนังและสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ ศ. พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้สนใจฝากข้อความคำถาม ได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)