medicalfocusth

ฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบกับตาอย่างไร
ฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบกับตาอย่างไร
ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาที่ได้รับผลกระทบจากการสัมผัสโดยตรงกับฝุ่น PM 2.5

ศ. วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็ก 2.5 ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหากับดวงตาได้หลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
1. ทำให้เกิดการระคายเคืองกับกระจกตาดำหรือเยื่อบุตาขาวได้
2. ทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ขึ้นตา มีอาการรุนแรงมากขึ้น นั่นคือมีอาการตาแดง อาจมีขี้ตาเหนียวเกิดขึ้นกับตาทั้ง 2 ข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีประวัติการแพ้ฝุ่นที่บริเวณดวงตา
และ 3. เป็นมลภาวะที่ส่งผลทำให้ความสมดุลของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาลดลง กระตุ้นทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้มากขึ้น

สำหรับการดูแลรักษาดวงตา นั้น ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ได้ให้แนะนำว่า
1. ควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ขึ้นตาจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษ
2.ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้มีการพูดถึงการค่อนข้างมากคือ การใส่แว่นชนิดพิเศษซึ่งต่างจากแว่นตาทั่วไป เป็นแว่นป้องกันดวงตา มีที่ปิดทั้งบริเวณด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 เข้าตาได้น้อยลง
3. ใช้น้ำตาเทียมเพื่อล้างฝุ่นที่ตกค้างในตา หลังจากออกไปข้างนอก
4. หากมีอาการผิดปกติกับดวงตา เช่น ตาแดงบ่อยๆ ระคายเคืองตา ตามัว แนะนำควรไปพบจักษุแพทย์ เพื่อดูว่าเกิดจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ จะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม
5.หากมีอาการผิดปกติกับตา ทั้งการแพ้หรือระคายเคืองจากฝุ่น PM 2.5 นอกจากน้ำตาเทียมแล้ว ไม่แนะนำให้ไปซื้อยามาใช้เอง เพราะในกรณีที่ได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์มาหยอดตา อาจทำให้เป็นต้อหินและทำให้ตาบอดได้

ฝุ่น PM 2.5 อันตรายกว่าที่คิด ใส่ใจกันสักนิด เพื่อชีวิตและดวงตาของเรา