medicalfocusth

ศิริราชร่วมสืบสานศาสตร์การรักษาแบบไทย ผ่านนิทรรศการตามรอย...โรงเรียนหมอหลวงกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช
ศิริราชร่วมสืบสานศาสตร์การรักษาแบบไทย ผ่านนิทรรศการตามรอย...โรงเรียนหมอหลวงกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช
วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เวลา 13.00 น. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดนิทรรศการตามรอย...โรงเรียนหมอหลวง กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังมี รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณาจารย์ และทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

การแพทย์แผนไทยคือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบต่อมา รวบรวมเป็นตำราและจารึกไว้ ก่อนถูกพัฒนาเมื่อการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามา สู่การแพทย์แผนไทยยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยประยุกต์” การรักษายึดหลักทฤษฎีว่าด้วยร่างกายมนุษย์ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ โดยมี 1 ใน 4 ธาตุดังกล่าวเป็นธาตุเจ้าเรือน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะภายนอก หากเกิดความไม่สมดุลของธาตุในร่างกายจะนำมาสู่ความเจ็บป่วย อาทิ ปวดศีรษะ คอแข็งตึง ปวดข้อมือ หัวไหล่ติด เข่าบวม ท้องผูก นอนไม่หลับ หอบหืด ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น แพทย์แผนไทยประยุกต์จะวางแผนรักษาด้วยการใช้สมุนไพรที่เฉพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย อาจจะเป็นยาสำเร็จรูปหรือยาต้ม หรือการใช้หัตถการต่าง ๆ อาทิ การนวด การประคบ-การอบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การพอกผิว เป็นต้น หรือการแนะนำเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการปฏิบัติตนให้สุขภาพดี

สำหรับงาน “นิทรรศการตามรอย...โรงเรียนหมอหลวง กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช” จัดแสดงวันที่ 19– 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และศาลา
ศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ นิทรรศการประวัติการแพทย์แผนไทย และการจำลองรูปแบบการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามรอยโรงเรียนหมอหลวงในละคร สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ศาสตร์ดังกล่าวเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทย ตรวจประเมินธาตุเจ้าเรือน กิจกรรมการปรุงยาสมุนไพร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ขอเชิญผู้สนใจแต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมถ่ายรูปบรรยากาศแบบไทย ๆ พร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ เฉพาะวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่จะได้ร่วมศึกษาประวัติการแพทย์ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย