medicalfocusth

ชวนผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชวนผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
17 ก.ค. – 17 ส.ค.นี้ กรุงเทพมหานคร จับมือ สปสช. สธ. และมูลนิธิทันตนวัตกรรม จัดกิจกรรม “เดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566" ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดทำความสะอาดฟันหญิงตั้งครรภ์ คัดกรองผู้สูงอายุเพื่อรับฟันเทียม ใส่รากฟันเทียม ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดจุดบริการเชิงรุก 6 โซน โดยรถทันตกรรมและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย


พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การมีสุขภาพเหงือกและฟันที่ดีจะนำพามาสู่การมีสุขภาพที่ดี การตรวจสุขภาพช่องปากจึงเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฟันผุได้ง่าย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดกิจกรรม “เดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ทั้งนี้ กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสุขภาพช่องปากฯ นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 ให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 69 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่งรวมถึงคลินิกทันตกรรม 2 แห่งที่เข้าร่วม ได้แก่ บางเขนสหคลินิก (เขตบางเขน) และเกษตรเด็นทัลคลินิกทันตกรรมเขตจตุจักร) โดยจะให้บริการ ดังนี้

- ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุ พร้อมบริการคัดกรองผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียม ซึ่งจะส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการที่หน่วยบริการรากฟันเทียม
- ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันหญิงตั้งครรภ์

พญ.ลลิตยา กล่าวต่อว่า นอกจากเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากที่หน่วยบริการดังกล่างแล้ว ยังได้มีการจัดตั้งจุดบริการตรวจสุขภาพช่องปากในพื้นที่ 6 โซนของกรุงเทพมหานคร โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่และหน่วยบริการทันตกรรมที่ออกหน่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ดังนี้


1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 โดยคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

2.สวนสยาม โดยคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนเชียงใหม่ วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

3.วัดลาดปลาเค้า โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 66 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น.

4.สำนักงานเขตบางเขน โดยคลินิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น.

5.วัดคลองภูมิ เขตยานนาวา โดยคลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ้ม 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

6.ชุมชนศรีมณฑล เขตทวีวัฒนา โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 67 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

7.เคหะชุมชนธนบุรี 3 เขตบางขุนเทียน โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 42 วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.


“ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับบริการตรวจช่องปากได้ เพื่อจะได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถบดเคี้ยวและกินอาหารได้อร่อย นำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งเป็นบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งในกรณีตรวจพบความผิดปกติของช่องปาก เช่น ฟันผุ ที่จำเป็นต้องอุดหรือถอน รวมถึงการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียม จะได้แนะนำการใช้สิทธิเพื่อรับบริการต่อไป”
รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว