medicalfocusth

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ”
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน  “ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ”
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน
“ลูกรามาฯ นั่งคาร์ซีท ปลอดภัยในรถ”

ภายในงานพบกับ:
-เปิดตัวโครงการธนาคารคาร์ซีทรามาฯ
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
-บูธให้ความรู้การใช้ การติดตั้ง พร้อมตัวอย่างคาร์ซีท
-กิจกรรมความปลอดภัยทางถนน และลุ้นรับของรางวัลพิเศษ

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โถง ชั้น 1 อาคารบริหาร

ผู้สนใจ สแกนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRudxQG6Wi_CmFF7iN3xmJWnvMO7hHuKk5ywSeG6RexBAQw/viewform?pli=1