medicalfocusth

ศิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติ “Love for Humanity by Siriraj” เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและถ่ายทอดวิชาการด้านการแพทย์ ณ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
ศิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติ “Love for Humanity by Siriraj”  เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา”  ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและถ่ายทอดวิชาการด้านการแพทย์ ณ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล
ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ศิริราชมอบความรักให้แก่มนุษยชาติ “Love for Humanity by Siriraj” เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสและถ่ายทอดวิชาการด้านการแพทย์ ณ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชภาวนาวชิรากร เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย พระราชวชิรธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค 6-7 ธรรมยุต และ ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า “ตลอดเวลา 135 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีการพัฒนาการรักษาตลอดมา เพื่อให้มีความทัดเทียบกับอารยประเทศ สนับสนุนงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสรรค์สุขภาวะที่ดีให้กับผู้คนในประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือคนไทย แต่ยังคงมอบโอกาสด้านสุขภาพแก่มนุษยชาติบนโลก ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ว่า “True success is not in the learning, but in its Application to the benefit of mankind ความสำเร็จที่แท้ มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ให้เกิดประโยชน์แก่ มวลมนุษยชาติ” เนื่องจากยังมีบางพื้นที่ที่ความเจริญอาจจะยังเข้าไม่ถึง เฉกเช่นที่ประเทศเนปาล ถึงแม้จะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา แต่ในด้านการแพทย์นั้นยังไม่มีความพร้อมในการรักษาเท่าที่ควร”

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงริเริ่มโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” ภายใต้แนวคิดมอบความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ “Love for Humanity” และได้รับการสนับสนุนจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (หลวงพ่ออนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค 6-7 ธรรมยุต โดยในวันที่ 1-6 ตุลาคมนี้ ทีมแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำโดย ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัด รวมกว่า 30 คน เดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวน 35 ราย ที่โรงพยาบาลสิทธัตถะ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยนวัตกรรมล่าสุดที่ทัดเทียมระดับสากล ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ตั้งแต่วันแรกหลังการผ่าตัด แผลมีขนาดเล็กมาก และไม่มีการอักเสบเหมือนการรักษาแบบเดิม พร้อมทั้งส่งมอบแผนการดูแลเพื่อรักษาคุณภาพการทำงานของข้อเข่าผู้ป่วยหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่โรงพยาบาลสิทธัตถะ ในเรื่องความก้าวหน้าด้านการดูแลบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนื้องอกกระดูก ผู้ป่วยบาดเจ็บเอ็นไขว้เข่าฉีกขาด ผู้ป่วยผิดรูปทางเด็ก ผู้ป่วยกระดูกหักรอบข้อสะโพก รวมถึงโรคที่พบบ่อยทางมือ ผ่านระบบ Online และ On-site

ความงดงามของโลกใบนี้ นั่นคือ การมอบสิ่งดีๆ ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่แบ่งชนชาติและชนชั้น เพราะทุกคนเท่าเทียม สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นผู้ให้โดยบริจาคได้ที่บัญชีศิริราชมูลนิธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300049-4 หรือบัญชีวัดป่าบ้านตาดเพื่อผู้ยากไร้และกระดูก ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 510-458808-1