medicalfocusth

เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นคอมวีเจน
เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นคอมวีเจน
เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นคอมวีเจน Comvigen Bivalent (โครงการ ChulaCov19)
.
ผู้ที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามลิงก์นี้
https://crc.md.chula.ac.th/redcap/surveys/?s=4RCWAJ8WD7FXTFDM

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการวิจัย

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิดโดยฝีมือคนไทย