medicalfocusth

มูลนิธิแพทย์จุฬาฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศล แพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี สนับสนุนการศึกษา เพิ่มศักยภาพแพทย์ไทย
มูลนิธิแพทย์จุฬาฯ จัดคอนเสิร์ตการกุศล  แพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี สนับสนุนการศึกษา เพิ่มศักยภาพแพทย์ไทย
มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมพันธมิตรจิตอาสา จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้างานวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสริมสร้างศักยภาพแพทย์ไทยให้มีความก้าวหน้าในด้านบริการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ คุณสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ และ คุณลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ตการกุศล แพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี เพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เป็นแหล่งความรู้ด้านการแพทย์ตลอดจนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขในระดับประเทศ และสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงานแถลงข่าวมีโชว์เพลงพิเศษจากภาพยนตร์ เรื่อง Grease ปี 70 จาก 3 ศิลปิน สปาย-ภาสกรณ์, มิลลี่-อภิสรา และ เปรม-ฉัตรนนท์ โดยมี เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ กล่าวว่า มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อรองรับและสนับสนุนการบริหารงานของ คณะแพทยศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การอบรม การค้นคว้าวิจัยและการสวัสดิการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาลของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ให้จดทะเบียนเป็นองค์กร สาธารณกุศล เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525

โดยในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ได้กำหนดจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “แพทย์จุฬาฯ Charity Happy Melody Concert” #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เป็นแหล่งความรู้ด้านการแพทย์ตลอดจนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขในระดับประเทศ และสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทางด้าน รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรที่มีการทำงานประสานกัน โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือการเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม และสร้างมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ในปัจจุบันนี้องค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างมาก การนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และการพัฒนาหาความรู้ใหม่ๆ ผ่านการวิจัยทางการแพทย์เพื่อนำความรู้ที่ได้มาช่วยในการดูแลผู้ป่วย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกจากนี้ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ และทักษะเหล่านี้ไปยังนิสิตแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม และมีการยกระดับมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้งบประมาณสนับสนุน เพื่อมาร่วมกันพัฒนาการให้การรักษาพยาบาล การวิจัยและการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการแพทย์ไทยไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ

นายสงกรานต์ อิสสระ เผยว่า สำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ที่ได้จัดขึ้น โดยเราได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและคณะกรรมการมูลนิธิทุกๆ ท่าน คณะทำงาน และที่สำคัญเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมจาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ที่อาสามาช่วยดูแลและเป็นผู้สร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ ให้มีความยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมชมคอนเสิร์ตทุกท่าน รวมไปถึงศิลปินใจบุญ จิตอาสาระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่ได้มาร่วมโชว์บทเพลงพิเศษที่สุดประทับใจในครั้งนี้ด้วย นอกจากผู้ชมคอนเสิร์ตจะได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศความสุขกับศิลปิน บทเพลงดนตรีในยุค 60 70 80 90 และ โปรดักชั่นคุณภาพอย่างเต็มอิ่มทุกอรรถรสแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อีกด้วย

ในขณะที่ นางลาวัลย์ กันชาติ กล่าวว่า มั่นใจกับแนวคิดคอนเสิร์ต โดยนำเพลงที่โด่งดังในแต่ละ ช่วงทศวรรษปี 60 70 80 และ 90 มาร้อยเรียงเป็นการแสดงที่มีรูปแบบโดยเฉพาะ มั่นใจในรูปแบบที่นำเสนอ ยิ่งได้ความร่วมมือร่วมใจจากนักร้องและศิลปินใจบุญมาร่วมกันมากมาย เชื่อมั่นว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่แข็งแรง และมอบความสุขให้ผู้ชมได้อย่างเต็มอิ่ม คุ้มค่าประทับใจ เป็นการมอบตอบแทนผู้มีจิตเป็นกุศลบุญที่ได้แสดงเมตตาจิตบริจาคเงินให้มูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เป็นเวลาเกือบสามชั่วโมง ที่ผู้ข้ามาร่วมชมจะได้ฟังเพลงที่ทุกๆ บทเพลงได้รับการเลือกเฟ้นบรรจุในคอนเสิร์ตทั้งเพลงไทย เพลงสากลเป็นเพลงที่ไม่มีวันตาย ยังคงอยู่ในความทรงจำในใจผู้ชมรุ่นใหญ่ก็น่าจะได้หวนกลับไปในวันเวลา ส่วนผู้ชมรุ่นใหม่ๆ ก็จะได้สนุกและรู้จักเพลงดีๆ พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทฯ ต่างๆ นำระบบเสียง แสงมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง จัดใหญ่ จัดเต็ม จึงขอเชิญชวนให้มาร่วมติดตามไปพร้อมกัน ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ วันแห่งความสุขวันแห่งความอิ่มบุญในการสร้างความดีงาม

ด้านศิลปินจิตอาสาที่จะมามอบความสุข ความบันเทิงให้กับคอนเสิร์ต แพทย์จุฬาฯ Happy Melody Concert #6789 ทศวรรษแห่งดนตรี ได้รับเกียรติจากนักร้องและศิลปินระดับแนวหน้า ของเมืองไทยมาร่วมแสดงเพื่อมอบความสุขให้ท่านผู้ชมด้วยใจกุศลมากมาย อาทิ คุณนันทิดา แก้วบัวสาย คุณสุชาติ ชวางกูร คุณผุสชา โทณะวณิก คุณศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ คุณปราการ ไรวา คุณกิตตินันท์ ชินสำราญ คุณพิเชษฐ์ บัวขำ คุณภาสกร รุ่งเรืองเดชาภัทร์ คุณป้อม ออโตบาห์น คุณวสุ แสงสิงแก้ว คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง คุณสุนทร สุจริตฉันท์ คุณเกียรติศักดิ์ อุดมนาค และ มล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รวมทั้งนิสิตเก่า นิสิต บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล แพทย์จุฬาฯ Happy Melody Concert #6789ทศวรรษแห่งดนตรี ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือประสงค์บริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โทร. 02 256 4180 หรือ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02 256 4183 (วัน-เวลาราชการ)