medicalfocusth

ขอเชิญร่วมงาน “งานแว่นตาเพื่อประชาชนครั้งที่ 1” Thailand Optics Fair
ขอเชิญร่วมงาน “งานแว่นตาเพื่อประชาชนครั้งที่ 1”  Thailand Optics Fair
ชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมช่างวัดสายตาประกอบแว่นตาไทย ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและช่างแว่นตาเข้าร่วมงาน “งานแว่นตาเพื่อประชาชนครั้งที่ 1” Thailand Optics Fair ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ห้าง ICONSIAM เวลา 10.00-18.00 น.

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน งานแว่นตาเพื่อประชาชนครั้งที่ 1 นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย แว่นตาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาหรือภาวะการมองเห็นไม่ชัดจากสายตาผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง มาหลายร้อยปี ซึ่งแว่นตามีรายละเอียดและวิธีการใช้ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้ใช้แว่นตาควรต้องรู้ว่าจะต้องเลือกอย่างไร ใช้อย่างไร และเปลี่ยนอย่างไร รวมทั้งปัจจุบันแว่นตามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวางมาก ในอดีตการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องแว่นตามักจะจำกัดอยู่เฉพาะในบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตัดแว่น ไม่ว่าจะเป็นจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร ช่างแว่นตาตามร้านแว่นตา เป็นต้น ครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมครั้งแรกที่เราจัดงานแว่นตาเพื่อประชาชน เพื่อที่จะส่งต่อความรู้หรือสิ่งที่ควรรู้ถึงประชาชนโดยตรง

ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ ได้แก่ การตรวจสุขภาพดวงตาโรคตาพื้นฐาน ฟรี! โดยทีมจักษุแพทย์จากศูนย์ตาธรรมศาสตร์และศูนย์ตาธรรมจักษุ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. มีบริการวัดสายตาและตัดแว่นตาฟรีให้กับผู้มีปัญหาเรื่องสายตากับห้างแว่นท็อปเจริญ จำนวน 100 คู่ มีคลินิกแว่นตาซึ่งเป็นคลินิกในการดูแลแว่นตา โดยชมรมช่างวัดสายตาประกอบแว่นตาไทยจะดูแลและสอนวิธีการใช้แว่นตาอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ มีเวทีเสวนาความรู้เรื่องแว่นตาที่ประชาชนควรทราบ ได้แก่ เรื่องการใช้แว่นตาในเด็กซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน เพราะเด็กไทยมีปัญหาเรื่องสายตามากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งคนในวัยทำงานและผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้สายตา

รวมทั้งจะมีแบรนด์แว่นตาที่มีชื่อเสียงเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยมาร่วมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้เลนส์แว่นตาของแต่ละบริษัทแต่ละรุ่น เพื่อท่านจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อต้องตัดแว่นต่อไป รวมทั้งอาจจะได้รับคูปองส่วนลดราคาเลนส์แว่นตาต่างๆ ที่ท่านสนใจ นำไปใช้ในการตัดแว่นเพื่อดูแลดวงตาของท่านต่อไป

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจมาร่วมงานแว่นตาเพื่อประชาชนครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ห้าง ICONSIAM ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. โดยทุกท่านสามารถร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ