medicalfocusth

ศิริราช เปิดตัว ‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ อำนวยความสะดวกผู้ป่วย - ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล นำร่องให้บริการโรคทางตาเป็นกลุ่มแรก ฟรี!!
ศิริราช เปิดตัว ‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ  อำนวยความสะดวกผู้ป่วย - ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล นำร่องให้บริการโรคทางตาเป็นกลุ่มแรก ฟรี!!
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “ศิริราช เฮลท์ บอท” (Siriraj Health Bot)” หมอ SaeRé (เซเร) AI อัจฉริยะ ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ข้อมูลโรค และอาการวิทยาเบื้องต้น นวัตกรรมสุดล้ำใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนใส่ใจสุขภาพ และต้องการตรวจเช็คอาการผิดปกติของร่างกาย ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่กังวลในเรื่องสุขภาพ การเดินทาง การรอคิวนาน และไม่สะดวกมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง นับว่าเป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลโรคสำหรับประชาชนทั่วไปได้อย่างทันท่วงที โดยในระยะแรกนำร่องให้บริการเกี่ยวกับโรคตาเป็นกลุ่มแรก พร้อมเปิดให้ใช้บริการฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการวางรากฐานและแนวทางเพื่อสร้างระบบการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการของศิริราชมาโดยตลอด และเพื่อสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทางคณะฯ จึงได้มีการขยายการให้บริการผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงคิดค้น วิจัย พัฒนานำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริการทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับประชาชนได้ในวงกว้าง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างสูงสุด ลดความแออัดในการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

สำหรับ “ศิริราช เฮลท์ บอท” (Siriraj Health Bot) ให้บริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลโรคและอาการวิทยาเบื้องต้นเพื่อคลายความกังวล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้รวดเร็ว นำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปได้ทันเวลา ซึ่งการพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติหรือ Chatbot จะทำการสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยหมอเซเร (SaeRé) ที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถสนทนาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่มีความผิดปกติเบื้องต้น เพื่อทำการประเมินความเสี่ยง โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาหรือจักษุวิทยาเป็นกลุ่มแรก โดยระบบ Line Chatbot ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ประกอบด้วยการใช้งาน 5 ฟังก์ชั่น ตรวจสุขภาพด้วยตัวท่านเอง, ปรึกษาหมอ SaeRé, ปรึกษาปัญหาสุขภาพ, โครงการบางกอกน้อยโมเดล และ ร่วมตอบแบบสอบถามปัญหาสุขภาพ

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ พร้อมยกระดับคุณภาพสังคมและชีวิตให้แก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยตนเอง ซึ่ง Siriraj Health Bot (ศิริราช เฮลท์ บอท) นับเป็นอีกหนึ่งกลไกลสำคัญที่ออกมารองรับกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านโรคและอาการเบื้องต้นเพื่อคลายความวิตกกังวลกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทันใจ”
ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวสรุป

สามารถใช้งาน ศิริราช เฮลท์ บอท (Siriraj Health Bot) ได้แล้วที่แอปพลิเคชันไลน์ LINE Official Account @sirirajhealthbot และคลิกลิงก์ http://bit.ly/47bIdvD ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการบางกอกน้อยโมเดลที่ http://bangkoknoimodel.com