medicalfocusth

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานการจัดกิจกรรมฯ ร่วมในการแถลงข่าว สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีจุดชมวิวหลายแห่งในวิทยาเขต สามารถถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกในยามเช้าตรู่ ซึ่งได้แก่ จุดชมวิวที่ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิมานดิน ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งสามารถชมความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณในวิทยาเขตได้อีกด้วย”

สำหรับงานเดิน-วิ่ง การกุศล "MUKA Run 2023” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ประเภท Fun Run 3 กิโลเมตร Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://race.thai.run/mukarun2023 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-8496359 , 02-8496111