medicalfocusth

ขอเชิญบริจาคโลหิตที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 37 การประชุมสมัญประจำปี พ.ศ.2565 THEME: OB-GYN 2022: Now and Beyond
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.22 ตอน “โรคด่างขาว”
ศิริราชจัดสัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
ศิริราชจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2565
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20
“การดูแลฟันให้แข็งแรงในเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ศิริราชเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2565 เน้นองค์ความรู้ใหม่ในทุกมิติ และความรู้ข้ามศาสตร์
ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 จำนวน 32 ท่าน
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ค “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.21 ตอน “โรคฝีดาษลิง”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565
บรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี Pediatric Respiratory Diseases: Strategies for Succesful Pratice
สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 15
โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32
สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี!
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.19 ตอน “โรคผมร่วงเป็นหย่อม”
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการอบรมระยะสั้น วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565
ศูนย์โรคการนอนหลับรามาธิบดี กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2022
ศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์จัดให้ความรู้ตลอดสัปดาห์ กับ “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก 2565”
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565 ทางออนไลน์ “Dermatology of The New Normal”
สมาคมโรคไตฯจัดกิจกรรมวันไตโลก 2565
ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เรื่อง"ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 กับระบบสุขภาพวิถีใหม่"
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.17 ตอน “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 62 Virtual Meeting Theme : UPDATE ON NEUROLOGY & INTERNAL MEDICINE
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครแพทยศาสตรบัณฑิต
วันที่ 18 - 20 ก.พ. 2565 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดการประชุม วิชาการ Dialysis weekend 2022
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ในระหว่าง วันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 62
ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2565 สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 27-29 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 18 ก.พ.2565 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 20
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ม.มหิดล จัดหลักสูตรการจัดการความปวด สู่การเป็นนักกายบำบัดมืออาชีพ