medicalfocusth

กรมสุขภาพจิต ขอเสนอ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
กรมสุขภาพจิตขอแสดงความห่วงใยและขอแนะนำวิธีการดูแลตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์รุนแรง
กิจกรรม Thailand World Delirium Awareness Day 2023
รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2023
ศิริราชจัดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายได้สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันการได้ยินโลก “EAR AND HEARING CARE FOR ALL”
องค์การอนามัยโลก ยกย่องบุคลากรสาธารณสุขไทย รับรางวัล “Sasakawa Health Prize” ประจำปี 2566
งานกิจกรรม “วันไตโลก”(World Kidney Day 2023)
โรงพยาบาลราชวิถีปรับเวลาให้บริการ "คลินิกนอกเวลาประกันสังคม"
สบยช. เปิดคลินิกรักษ์สมอง เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยยาเสพติด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566
วันมะเร็งโลก Close the care "ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 14
เดือนมกราคม ร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก
วันเด็กแห่งชาติ 2566 พิพิธภัณฑ์ศิริราชขอชวนน้อง ๆ มา “ผจญภัยไปกับกระเบนน้อย”
รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1
องค์การเภสัชกรรม ขอเชิญชวนร่วมงานกาชาด 8-18 ธ.ค.นี้ ณ ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง” เปิดรับผู้ป่วยรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบ TAVR เพิ่มจำนวน 150 รายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ศิริราชเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 Diabetes : “Education to Protect Tomorrow”
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชวนฟังเสวนาออนไลน์เนื่องใน “วันปอดอักเสบโลก” เตรียมความพร้อมประเทศไทยป้องกันโรคปอดอักเสบ
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟัง “มะเร็งปอด รักษาหายขาดได้ …จริงมั้ย?”
มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “HEARTS MATTER: สุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลาย”
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 วันที่ 17-18 พ.ย.65
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจำปี 2565
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จัดอบรม Specialty Day 2022
ขอเชิญบริจาคโลหิตที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 37 การประชุมสมัญประจำปี พ.ศ.2565 THEME: OB-GYN 2022: Now and Beyond
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.22 ตอน “โรคด่างขาว”
ศิริราชจัดสัปดาห์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3
ศิริราชจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2565
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20
“การดูแลฟันให้แข็งแรงในเด็กที่มีพัฒนาการตามวัยและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
ศิริราชเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประจำปี 2565 เน้นองค์ความรู้ใหม่ในทุกมิติ และความรู้ข้ามศาสตร์
ประกาศรับสมัคร กรรมการแพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 จำนวน 32 ท่าน
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ค “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.21 ตอน “โรคฝีดาษลิง”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565
บรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี Pediatric Respiratory Diseases: Strategies for Succesful Pratice
สมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 15
โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32
สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี!
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.19 ตอน “โรคผมร่วงเป็นหย่อม”
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการอบรมระยะสั้น วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565
ศูนย์โรคการนอนหลับรามาธิบดี กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2022
ศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาลงกรณ์จัดให้ความรู้ตลอดสัปดาห์ กับ “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก 2565”
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565 ทางออนไลน์ “Dermatology of The New Normal”
สมาคมโรคไตฯจัดกิจกรรมวันไตโลก 2565
ม.มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เรื่อง"ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 กับระบบสุขภาพวิถีใหม่"
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.17 ตอน “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง”
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 62 Virtual Meeting Theme : UPDATE ON NEUROLOGY & INTERNAL MEDICINE
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครแพทยศาสตรบัณฑิต
วันที่ 18 - 20 ก.พ. 2565 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดการประชุม วิชาการ Dialysis weekend 2022
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ในระหว่าง วันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 62
ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2565 สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 27-29 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 18 ก.พ.2565 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 20
การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ม.มหิดล จัดหลักสูตรการจัดการความปวด สู่การเป็นนักกายบำบัดมืออาชีพ